Hjælp os med at få flere el-abonnenter vest for Roskilde

Når den lokale geografi spiller hovedrollen i en kampagne for det grønneste energiselskab i verden, og hvordan målgruppesegmentering gør kampagnebudskaberne relevante

Dansk Olie og Naturgas skiftede i 2017 navn fra DONG til Ørsted. Navneskiftet markerede, at man også havde skiftet virksomhedens kurs ganske markant; ”fra sort til grøn energi”, som det hedder. Derfor solgte man også olie- og gasproduktionen fra, så man kunne satse 100 % på havvindmøller, der nu udgjorde langt den største del af Ørsted-forretningen.

Man skulle have gjort noget ved den meget skæve geografiske fordeling af elabonnenterne. Hovedparten boede nemlig i og omkring hovedstadsområdet. Ørsted var stort set ukendt uden for normalt distributionsområde. Her herskede de gamle el-monopoler, SEAS-NVE, Sydenergi, Ewii, Eniig og Energi Fyn, der alle er meget lokalt forankret.

Opgaven bestod derfor i at vinde flere elabonnenter uden for det eksisterende distributionsområde, således at man kunne kalde sig et landsdækkende elselskab overfor kommende købere. Salgsprisen ville forventeligt følge med op, når nye elabonnenter vest for Roskilde kom til.

CLiCKLAB har formået at omsætte vort behov for at kunne differentiere indsatsen geografisk til effektiv eksekvering i Google og bringe os nærmere vort strategiske mål.

Kasper Søvsø, Head of Digital, Ørsted

Løsning

Øst/Vest Danmark problematikken stod centralt i udfordringen. Der var stor forskel på kendskabsgraden i Øst- og Vestdanmark. Og det smittede af på kommunikationen til de to segmenter. Vi lavede en søgeordsanalyse, der afslørede, at det gennemgående var tre temaer i søgningerne:

  • Lokation: fx ”elpriser/elselskaber i Nordjylland”
  • Pris: fxelpriser, billig strøm, billigste elselskab, kwh priser etc.”
  • Klima:fx ”grøn strøm, miljøvenligt elselskab, vindstrøm etc.”

Vi byggede en kontostruktur, der afspejlede de geografiske forskelle i kundernes brandbevidsthed. Søge-, display- og retargeting-kampagner understøttede hver sin fase af kunderejsen. Vi testede landingpages løbende og tilpassede dem i forhold til resultaterne.

Brugerne inddeles i målgrupper

Vi lavede en målgruppeanalyse baseret på brugeradfærden på orsted.dk. Vi kiggede på de to parametre ”engagement”- og ”recency”-tiden, siden brugeren senest havde besøgt orsted.dk. Analysen dannede ramme for omkring 50 målgrupper, vi definerede i Google Analytics og anvendte på alle Google Ads-kampagnerne. Formålet var, at vi kunne tilpasse budgetter og budjusteringer på målgruppeniveau, således at vi kunne optimere udbyttet af budgettet.

Vestsegmentet skulle bearbejdes mere end østsegmentet, så vi lavede separate budskaber og landingsider til Vest. Østsegmentet havde langt større kendskab til Ørsted, så her blev budskaberne og landingssiderne hurtigere transaktionelle.

Resultater

I marts 2019 fik Ørsted det højeste antal nye elabonnenter via onlinesalg i 3 år. Der er samtidig en markant vækst i antallet af nye abonnenter i Vestdanmark. Ørsted udkonkurrerer alle andre elselskaber massivt, når det kommer til ”betalte synligheden” på Google.

Fakta

Ørsted er Danmarks største energiselskab og verdens største grønne energiselskab. Ørsted udvikler, opfører og driver landvindmølleparker, havvindmølleparker, bioenergianlæg og innovative løsninger, som omdanner affald til energi. Ørsted forsyner også cirka 750.000 danske hjem med strøm.

Interesseret i at høre hvordan jeg kan hjælpe dig?

 

Hvis du er klar til kamp, eller blot en prøvetræning, så skriv til mig på aha@clicklab.dk.
Er det for tidligt, så connect på LinkedIn eller  følg få nogle gratis tips 

Se også hvordan jeg har hjulpet andre