Google ads

Google Ads er klodens største online annonceplatform med en daglig omsætning på mere end 2 milliard kroner. I løbet af få timer kan du købe dig til hundredvis af besøg på din hjemmeside, app eller mobilside fra nye kunder, mens du meget præcist kan følge effekten af din investering. Hvilke kilder bringer salg og leads, og hvilke er spild af penge. Den data er altid tilgængelig i Google Ads.

Jeg har oprettet og optimeret flere end tusind forskellige Google Ads-kampagner i årenes løb. Og næsten hver gang leveret et stabilt afkast af kundens investeringer. Jeg har teknologien og ekspertisen til at levere resultater og jeg vil altid anbefale den bedste strategi for din virksomhed.

Spot dine målgrupper

Hvis din virksomhed er lokal eller kun er åben for kunder i et afgrænset tidsrum, skal du afgrænse dine kampagner – både tidsmæssigt og geografisk. For ellers spilder du penge på en efterspørgsel, du alligevel ikke kan betjene.

Så om du sælger rejser eller rullegræs, så kan det være en fornuftig investering at annoncere på Googles annonceplatform.

Proces

Jeg fordyber mig i din virksomhed og branche for at lære mere om dine mål, konkurrenter og USP’er for at skabe en skræddersyet Google Ads-strategi.

Ved hjælp af en blanding af god gammeldags hjernekraft og teknologi bygger jeg dine PPC-kampagner med specifikt målrettede søgeord, annoncegrupper og unikke annoncer. Det er udgangspunktet for at drive kvalitetstrafik til din hjemmeside. Men det slutter ikke her. Jeg optimerer ugentligt kampagnerne, bl.a. igennem strukturerede annoncetests og budjusteringer, for at øge klik- og konverteringsraten. Du får desuden:

  • Komplet set-up
  • Fast kontaktperson
  • E-mail- og telefonsupport året rundt
  • Gennemsigtige statistikker
  • Løbende optimering af kampagner
  • Mulighed for internationale kampagner

Jeg har gennem 12 år hjulpet mindre, danske såvel som store, globale virksomheder med at få det maksimale ud af deres Google Ads-investeringer. Den er din garanti for succes.

Klik på en af produkterne, og bliv klogere på hvad jeg kan hjælpe dig med:

Google Søgeannoncer

Google Retargeting

Google Displayannoncer

Google Shopping

Youtube Annoncering

Google Universelle Appkampagner

Microsoft Advertising