Google Shopping

Hvis du driver en webshop med fysiske produkter, så er der ingen vej udenom Google Shopping. Og det er der ikke, fordi klikraten, trafikken og salget på Google Shopping-kampagner næsten altid slår de rent tekstbaserede søgekampagner.

Hvis du skulle være i tvivl, så kan du genkende Google Shopping, som de annoncer, der har produktbillede, produktnavn og produktpris. Annoncerne finder du typisk i toppen eller i højre side af søgeresultatet på Google, men de kan også optræde på andre sider, såsom YouTube.com samt på displaynetværket.

Derudover adskiller Google Shopping-annoncer sig fra de tekstbaserede ved, at Google kan vise flere af dine annoncer samtidig. Og hvis det er relevant, så kan Google vise din Google Shopping-annonce samtidig med en af dine tekstannoncer. Derved når du bredere ud til kunderne, da Google Shopping i modsætning til tekstannoncer er uafhængig af søgeannoncer.

En anden meget væsentlig fordel ved Google Shopping er, at du slipper for manuelle opdateringer af nye produkter, priser og udsolgte varer. Google henter automatisk disse informationer fra dit website og et såkaldt produkt-feed.

Man kan ikke selv vælge, hvilke søgninger ens annoncer skal vises på (i modsætning til Google Search). Google skanner i stedet dine produktinformationer og vælger ud fra bud og søgerelevansen, hvilke søgeord din Google Shopping-annonce bliver vist på.

 

Andre fordele

  • Mere trafik: Du kan opleve en betydelig stigning i klikraten (CTR) med Google Shopping-annoncer sammenlignet med tekstannoncer.
  • Mere kvalificerede kundeemner: Du kan forbedre kvaliteten af dine potentielle kunder ved at fremhæve produktoplysninger direkte i dine annoncer for at hjælpe shopperne med at træffe velfunderede købsbeslutninger. På den måde er der større sandsynlighed for, at shopperne foretager et køb på dit website.